Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ - απο email


Ἄχ! καϋμένη μου Ἑλλάδα
ποὖχες πάντα μία δάδα
μές στό χέρι τήν κρατοῦσες
καί τόν πολιτισμό σκορποῦσες.

Ὅμηρο, Σωκράτη, Εὐριπίδη
Ἀριστοτέλη, Αἰσχύλο, Σοφοκλῆ
Ἀριστοφάνη, Πλάτωνα καί Περικλῆ
ὅλους τούς γένννησες ἐσύ.

Μέγα Ἀλέξανδρο καί Μιλτιάδη
Θαλῆ, Σόλωνα καί Πιττακό
τόν λέοντα τῆς Σπάρτης Λεωνίδα
τέκνα δικά σου τούτους οἶδα
πού τίμησαν τό χῶρο αὐτό.

Ὁ μέγας Παῦλος τῶν Ἐθνῶν
κόσμησε τόν τόπο τόν ἑλληνικόν
Άπόστολος Ἀνδρέας καί λοιποί
ἁγίασαν τή γῆ αὐτή.

Τί νά πῶ γιά τό '21
πού ἄφθονο χύθηκε αἶμα
κι' ἔγινε αἰματερή θυσία
γιά ν'ἄχουμε ἐμεῖς σήμερα
τήν ποθητή ἐλευθερία.

Τό λάβαρο τῆς 'Επανάστασης
ἔγινε ἔμβλημα καί εὐλογία
μά καί μέσα στή σκλαβιά
ὅλα τά κρυφά σχολειά
καί πόθο γιά τή λευτεριά,
προσέφερε ἡ Ἐκκλησία.
Καί ἦλθαν χρόνοι καί καιροί,
πού χάθηκε ἡ εὐλογία αὐτή.
Τήν Ἐνωμένη Εὐρώπη προτιμήσαμε
ὡς θεά τήν ἐποιήσαμε
πολλά μαζί της ἀνταλλάξαμε
καί τήν παράδοση ξεχάσαμε.

Σάν τούς παλιούς Ἰσραηλίτες
πού κατάντησαν σάν τούς ἀλῆτες.
γιατί τήν βασιλεία προετίμησαν
καί τούς Κριτές καί «βλέποντες» ἀτίμασαν.

Ἄχ! Κολοκοτρώνη μέ τόν Περικλῆ
δέστε τόν ἑλληνικό λαό
πῶς κατάντησε μέ τόν καιρό
σάν τόν φτωχοσυγγενῆ.

Βρήκαμε καί Κυβερνῆτες
σάν ἀπό οὐρανοῦ κομῆτες
πού ψωνήσαμε μέ χάρη,
νύχτα ἀσέληνο χωρίς φεγγάρι
σέ κάποιο ὑπαίθριο παζάρι.

Ἄχ! καϋμένη μου Ἑλλάδα
μέ τήν ψεύτικη βελάδα,
πού ἡ Κύβέρνηση σου μοιάζει
μέ ἐρασιτεχνική ὁμάδα.

Τά ἔσοδά μας ἐλέγχουν καί παρατηροῦν
μέ τό σίγμα καί τό νί
καί στό τέλος μέ ἰταμότητα θά ποῦν
«φάγαμε τά λεφτά μαζί».Τό σύστημα τό ἐκπαιδευτικό
μέ μένος ἀνθελληνικό,
σάν ἀρχή τους λές καί βάζουν
κάθε χρόνο νά ἀλλάζουν.

Γιατί ἀλήθεια γίνονται
σήμερα αὐτά τά πράγματα;
Μά ὅλα αὐτά τεκταίνονται
γιά νά μένουν τά παιδιά ἀγράμματα
καί νά χάφτουν ἀπό 'δῶ καί μπρός
ὅτι στή Σμύρνη ἔγινε συνωστισμός
καί ὅτι τό '21 ἤτανε, ἀγῶνας ταξικός.

Τή γλῶσσα μας κατέστρεψαν
τήν ἱστορία μας διέστρεψαν,
κάθε τί τό ἑλληνικό τό θεωροῦν ὁπισθοδρομικό
γι'αὐτό μέ πεῖσμα δυνατό
θά τό ἐξωβελήσουν καί αὐτό
καί θά μᾶς ἐντάξουν ἐν καιρῶ
μέ ἐντολή δῆθεν ὑπερκόσμιο
σέ μιά Κυβέρνηση παγκόσμιο.

Καί μᾶς φόρτωσαν στήν πλάτη
τό νέο σχέδιο «Καλλικράτη »
μἐ ἀπώτερο σκοπό
νά μᾶς διαμελήσουν ἐν ψυχρῶ
νά συρρικνώσουν τό ἔδαφος τό ἑλληνικό
και ἔτσι μέ τρόπο ἁπλό
νά λυθῆ τό ζήτημα τό Σκοπιανό,
τό Τούρκικο καί Ἀλβανικό
χωρίς πολέμους καί θυμό,
σύστημα νέο Ἀμερικανικό.Μά μπορεῖ τήν προδοσία αὐτή
νά κάνουν ἕλληνες πολιτικοί;
Νά τούς ἀποδοθῆ κατηγορία
ἐπί «ἐσχάτη προδοσία».

Ἄς μή θυμώνουμε πολύ
καί ζητᾶμε ρέστα ἀπό τό.......«παιδί»
στή λέσχη πού ἐμαθήτευσε
ἐκεῖ τά ἔχει διδαχθῆ.

Τήν Ὀρθόδοξη πίστη τοῦ λαοῦ
βάλαν στό μάτι ἀπό καιροῦ
καί μᾶς γεμίσαν μ'ἀλλοδαπούς
Ἰνδούς, Ρουμάνους, Ἀλβανούς,
Πακιστανούς καί Ἀφρικανούς.
καί τό καυχῶνται μέ καμάρι
γιά νά μᾶς κάνουνε μ΄αὐτούς
ἕνα «πολυπολιτισμικό» χαρμάνι.

Ἀφελές σχέδιο καί ἁπλό;
οὐχί, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον,
ἀλλ'ἐκ προθέσεως σατανικό,
γιά νά δημιουργήσουν ἐν καιρῶ
δίκαια μειονοτήτων.

Μέ τέτοιους λοιπόν πολιτικούς
τί ζητᾶμε τούς ἐχθρούς;

Σταμάτησαν μέ θράσος ἰταμό
ἀπό τόν ραδιοφωνικό τους τό σταθμό
τόν πρῶτο κι' ὅλας τόν καιρό
τό παγκόσμιο «Χριστός Ἀνέστη»
νά μή λυπήσουν τό ἀλλοδαπό
καί ἑτερόθρησκο κοινό
καί πᾶς νοήμων ἄνθρωπος
τάς φρένας αὐτοῦ ἐξέστη.

Λοιπον κ.Καμήνη ἐρωτῶ:
Ὑπάρχει καμίνι δυνατό
νά καίη ὅλο τόν καιρό;
ἐκεῖ ὅλους νά σᾶς ρίξουμε
μήπως καί σᾶς συνετίσουμε.

Μά ἄν θά γίνη αὐτό,
δέν θά 'χουμε Πρωθυπουργό.

Βγῆτε καλοί μου ἀδελφοἰ
στό δρόμο τό πρωί
καί πάρτε ἕνα ὁδοκαθαριστῆ
πού νά 'χει συνείδηση ἑλληνική.

Αὐτόν λοιπόν νά πείσετε

καί Πρωθυπουργό νά χρίσετε.
Σᾶς ὁμιλῶ ἀπό πρῶτο χέρι,
πιό καλά θά τά καταφέρει.

Τήν Τ.V. ἔχουν γιά ὀχυρό
γιά νά χαζέψουν τό λαό
καί νά θεσμοθετήσουν ἐν καιρῶ
τόν γάμο τόν πολιτικό
μετά μεγίστου ζήλου,
μεταξύ ἀνδρῶν τε καί ἀνδρῶν
ἤ γυναικῶν καί γυναικῶν
τοῦ αὐτοῦ δηλαδή φύλλου.
Ὤ! κατάντημα φρικτό
ἔγκλημα εἰδεχθές καί μιαρό
καί βδελυκτό εἰς τόν Θεό
καί ἀλλοίμονο στό δημογραφικό.

Ὅλοι λένε μέ ἕνα στόμα
κάναν τήν Ἑλλάδα πτῶμα
καί μέ θρασύτητα πολλή
βγάλαν τήν δόλια στό σφυρί
καί κοιτοῦν μέ πονηριά,
ποιός θά ἁρπάξη πιό πολλά.

Κύριοι, δέν χρειάζονται δικαστήρια καί δίκες
ἀπόσπασμα ἐκτελεστικό καί φυλακή
γιά νά σᾶς ἀποδοθῆ ἡ δίκαιη ποινή.

Ἡ Ἱστορία θά σᾶς κρίνει,
αὐτή κανέναν δέν ἀφήνει,
καί σᾶς λέμε νέτα σκέτα,
δέν θά σᾶς σώσουν τότε
οὔτε ἑκατό Ντελόρ πακέτα.
Θά εἶναι αἰώνια ἡ μομφή
καί ἡ γενική κατακραυγή

Πάνω ἀπ' ὅλα ὅμως ὑπάρχει ὁ Θεός
πού εἶναι δίκαιος καί ἰσχυρός
καί τόν τελευταῖο λόγο ἔχει Αὐτός
τότε θά γίνη θρῆνος καί κλαυθμός
ἄν σᾶς πετάξη ὅλους ἔως ἑνός,
μές τή γέεννα τοῦ πυρός.

Σεπτ. 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου